Lelkész akcióban – A SZIVI elméleti és a KÖSZI gyakorlati tapasztalatai bővíthették az Evangélikus Hittudományi Egyetem tudástárházát

Lelkész akcióban – A SZIVI elméleti és a KÖSZI gyakorlati tapasztalatai bővíthették az EHE tudástárházát

Lelkész akcióban – A SZIVI elméleti és a KÖSZI gyakorlati tapasztalatai bővíthették az EHE tudástárházát


Szöveg: Pellionisz Petra; fotó: Kelényi Zsolt

Budapest – A SZIVI, azaz a Szívvel – Lélekkel Alapítvány csapata 10. éve szervez táborszervezők számára képzéseket, a KÖSZI, vagyis a Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért csapata pedig 17. éve rendez gyermek- és ifjúsági táborokat. 2013. elejére a két szervezet ezt a tudást és gyakorlati felkészültséget elméletté formálta: Benkóczy Péter, Kelényi Zsolt és Pellionisz Petra a korábbi évek tapasztalatait, küzdelmeit és élményeit osztották meg az EHE hallgatóival. A Szabóné Mátrai Mariann nevével fémjelzett „Lelkész akcióban” nevet viselő szemináriumon 17 hallgató vett részt a 2012/13-as tavaszi félévben.

Lelkész akcióban – A SZIVI elméleti és a KÖSZI gyakorlati tapasztalatai bővíthették az Evangélikus Hittudományi Egyetem tudástárházát

2013. februárjában, amikor a tavaszi félév elindult az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, egyúttal egy újszerű kurzus is kezdetét vette a teológushallgatók számára. A „Lelkész akcióban” nevet viselő szeminárium azt tűzte ki céljául, hogy segítsen sikeres ifjúsági programokat szervezni – örömmel, hatékonyan, korszerűen. A gyermek- és ifjúsági táborok, családi és csendesnapok, ifjúsági órák és istentiszteletek témáit körüljárva a kurzus végigvezetett az arculattervezés és a marketing kérdésein, a tervezés és a programok tartalmi előkészítésének fortélyain, a menedzsment és a gyakorlati megvalósítás buktatóin. A tartalmi tervezés mellett szóba kerültek a konfliktuskezelés, a csoportdinamika jellegzetességei, sőt, az önkéntesek toborzása és motiválása is.

Szabóné Mátrai Mariann szemináriumvezető mellett az oktatók a Kőbányai Evangélikus Egyházközség pszichodráma-vezető és mentálhigénés végzettséggel is rendező lelkésze, a SZIVI trénere, Benkóczy Péter; a KÖSZI alapítója és elnöke, a közgazdász végzettségű Kelényi Zsolt és az ugyancsak sok éve a KÖSZI-ben gyermekeket táboroztató, a SZIVI-ben képzéseket tartó pszichológus, Pellionisz Petra voltak. Ők hárman igyekeztek összerakni szakmai tudásuk és tapasztalatuk legjavát, hogy hétről hétre hármas együttműködésben tartsák meg az interaktív, pszichodramatikus, tréningjellegű elemeket is tartalmazó órákat. Céljuk az volt, hogy a hallgatók kiscsoportos formában, saját kreativitásukat, már meglévő tudásukat felhasználva bővíthessék ismereteiket.

Nagy hangsúlyt helyezett a kurzus arra, hogy jól bevált szervezési, módszertani praktikákat adjon át példákkal szemléltetve, és egyben attitűdöt is formáljon. Mindeközben fontos volt, hogy az órák ne a megkérdőjelezhetetlen tudást közvetítsék, hanem elgondolkodtassák a fiatal teológusokat, kifejezhessék és megvitathassák saját véleményüket, így kialakulhasson saját meggyőződésük. A szeminárium újszerűsége talán szemléletformáló hatással is bírt, miközben egyben kísérleti kurzust is jelentett az oktatók számára – sikeresen, hiszen a 17 aktív, motivált, tehetséges hallgatót számláló órasorozat jó hangulatban, kreatív, tevékeny közös gondolkodásban telt. 4 hallgató nem sokkal a kurzus után a gyakorlatban is kipróbálhatta az elsajátított ismereteket, mivel ők már szervezőként részt is vehettek a KÖSZI 2013. évi nyári táboraiban.

Talán emlékezetesek lehetnek többek között bizonyos epizódok: az utolsó alkalommal közösen kipróbált, Benkóczy Péter által megtanított liturgikus tánc, kicsit a saját személyiségünkre is rátekintő bevezető önismereti gyakorlatok, a különböző témákban folytatott, alig leállítható eszmecserék vagy a kérdések új oldalait is megvilágító pszichodramatikus gyakorlatok (például a képeken is látható, a kurzust lezáró csoportos szoborkészítés).

***

A „Lelkész akcióban” nevet viselő szeminárium a Szívvel-Lélekkel a Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány, a Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesülettel (KÖSZI) és az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) együttműködésével valósult meg.