Kincskereső pályázat 2024. nyár


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KINCSKERESŐ pályázat

kedvezményes gyermek- és ifjúsági táborozásra

2024. nyár

Jelentkezem a Kincskereső pályázatra

A Szívvel-Lélekkel a Gyermekekért és Fiatalokért (SZIVI) Alapítvány pályázatot hirdet kedvezményes gyermek- és ifjúsági táborozásra 2024 nyarán általános- és középiskolások számára.

I.) A Szívvel-Lélekkel a Gyermekekért és Fiatalokért (SZIVI) Alapítvány bemutatása

Az Alapítvány célja olyan közösségi színteret teremteni a gyermekek és fiatalok számára, amely hozzájárul személyiségük, készségeik és kompetenciáik fejlesztéséhez, ismereteik bővüléséhez. Ezen felül hozzájárulni a fenti célkitűzéseket megvalósító, szakmailag, módszertanilag felkészült animátorok, szakemberek és önkéntesek számának növekedéséhez és képzésükhöz. Végül az Alapítvány célja minél több gyermeket és fiatalt elérni a fenti célkitűzésekkel szociális, anyagi és társadalmi hátterüktől függetlenül, és ehhez anyagi forrást teremteni.

II.) A pályázat célja:

Támogatások nyújtásával elérhetővé tenni a rászoruló gyermekek és fiatalok táborozását.

III.) A pályázható táborok bemutatása

 1. SZIVI Ifjúságivezető-képző tábor

Budapest, 2024. június 29. - július 6. (8 nap, 7 éjszaka teljes ellátással)

A SZIVI Ifjúságivezető-képző tábor egy olyan egyedülálló fejlesztőtábor, ahol szükséged lesz a kreativitásodra, nyitottságodra, segítőkészségedre, szervezőkészségedre és még sok más képességedre, amelyek segítenek abban, hogy a 2 év elvégzése után jelentkezhess táborszervezőnek a KÖSZI táboraiba. A SZIVI Ifjúságivezető-képző tábort a KÖSZI Nyomkereső Mini detektívtáborral egyidejűleg és ugyanazon a helyszínen tartjuk, így ez egyben egy gyakorlati helyszín is, és a tanult táborszervezői készségeket rögtön ki is próbálhatod élesben, egy igazi gyerektáborban.

Ajánlott korosztály: 9–12. osztályosok.

Támogatás nélküli költséghozzájárulás: 89.000 Ft

Bővebb információ a táborról:
https://szivvellelekkelalapitvany.hu/kepzesek/13-szivi-ifjusagivezeto-kepzo-tabor/

 1. KÖSZI Nyomkereső Mini detektívtábor

Budapest, 2024. július 1-5. (5 nap teljes ellátással)

A KÖSZI Nyomkereső Mini detektívtábor egy olyan, kisiskolások számára szervezett napközis tábor, amely egy egész hetes felejthetetlen élményt biztosít azoknak a gyerekeknek, akik még otthon alszanak a szüleikkel. Szeretnénk elérni, hogy a Budapesten töltött napokat a gyerekek éppúgy nyaralásnak éljék meg, mint az utazásokat, miközben játszva, énekelve, táncolva, mesét hallgatva, kézműveskedve fejlődhetnek is. Szerető közösséget építünk, segítünk barátokat találni, az önbizalmat táplálni, és mosolyt csalni a legfélénkebbek arcára is. Egy vidám utazásra hívjuk a gyerekeket, amely ötvözi a játékot, a mozgást, a zenét, a kézművesség örömeit. A kis vándorok biztosan boldogan térnek majd haza! Otthonos környezetben várja a kicsiket a gyerekek táboroztatásában gyakorlott, dinamikus csapatunk.

Ajánlott korosztály: 1–4. osztályosok.

Támogatás nélküli költséghozzájárulás: 39.000–49.000,- Ft, a jelentkezés időpontjától függően.

Bővebb információ a táborról a szervezők honlapján:

https://koszi.net/taborok/nyomkereso-detektivtabor-mini-turnus/

 1. KÖSZI Nyomkereső detektívtábor - Kölyök turnus
  Piliscsaba, 2024. július 14–20. (7 nap, 6 éjszaka teljes ellátással)

A KÖSZI Nyomkereső detektívtáboraiban élvezetes szerepjátékot és izgalmas csapatmunkát kínálunk, miközben észrevétlenül fejlesztjük a fiatalok kulcskompetenciáit: a logikus gondolkodást, az érveléstechnikát, a kreativitást és a szociális készségeket. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekek, fiatalok önismeretét, önbizalmát erősítsük. Fontos számunkra, hogy a táborozók között jó közösség alakuljon ki, megtanulják egymást támogatni, segíteni.

Ajánlott korosztály: 3–8. osztályosok.

Támogatás nélküli költséghozzájárulás: 69.000–99.000,- Ft, a jelentkezés időpontjától és a tábor típusától (napközis/ottalvós) függően.

Bővebb információ a táborról a szervezők honlapján:
https://koszi.net/taborok/nyomkereso-detektivtabor-kolyok-turnus/ 

 1. KÖSZI Nyomkereső detektívtábor - Kamasz turnus
  Piliscsaba, 2024. augusztus 11–17. (7 nap, 6 éjszaka teljes ellátással)

A KÖSZI Nyomkereső detektívtáboraiban élvezetes szerepjátékot és izgalmas csapatmunkát kínálunk, miközben észrevétlenül fejlesztjük a fiatalok kulcskompetenciáit: a logikus gondolkodást, az érveléstechnikát, a kreativitást és a szociális készségeket. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekek, fiatalok önismeretét, önbizalmát erősítsük. Fontos számunkra, hogy a táborozók között jó közösség alakuljon ki, megtanulják egymást támogatni, segíteni.

Ajánlott korosztály: 7–12. osztályosok.

Támogatás nélküli költséghozzájárulás: 69.000–99.000,- Ft, a jelentkezés időpontjától és a tábor típusától (napközis/ottalvós) függően.

Bővebb információ a táborról a szervezők honlapján:
https://koszi.net/taborok/nyomkereso-detektivtabor-kamasz-turnus/

IV.) Az elnyerhető támogatás jellege

A pályázaton a tábor költséghozzájárulásához, illetve az utazási költségekhez lehet támogatást nyerni a rászorultság mértékének függvényében. 

V.) A támogatásra való jogosultság

Támogatásra jogosult az az általános és középiskolás Táborozó, akinek esetében a közös háztartásban élők havi, egy főre eső, megélhetésre fordítható bevétele nem éri el a 2024. évi nettó minimálbér összegét, vagyis fejenként havi nettó 177.422 Ft-ot.

Fogalmak meghatározása jelen pályázat tekintetében:

Közös háztartásban élők: életvitelszerűen (közös lakásban), gazdasági közösségben (jövedelmeiket közös célra használva) együtt élő házastárs, élettárs, szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is, illetve a háztartásban élő más rokont is.

Megélhetésre fordítható bevétel: az egy háztartásban élők havi bevételei csökkentve a nem megélhetésre fordított rendszeres havi kiadásaikkal.

Havi bevétel:

 • Saját jövedelem
 • Saját jogon járó rendszeres pénzbeli ellátások
 • Gyermekek után járó rendszeres pénzbeli juttatások

Nem megélhetésre fordított rendszeres havi kiadás:

 • Albérleti díj (nem saját tulajdonú lakás esetén)
 • Lakáshitel törlesztőrészlete
 • Gyógyszerekre, ápolására fordított összeg (amennyiben él a családban tartósan beteg, illetve fogyatékos személy)

Saját jövedelem: munkaviszonyból származó nettó jövedelem, illetve táppénz összege; vállalkozásból származó nettó jövedelem összege; értékpapírból, bankbetétből származó nettó jövedelem összege; ingatlan bérbeadásából származó nettó jövedelem összege; egyéb rendszeres passzív jövedelem nettó összege; ösztöndíj nettó összege; bármilyen egyéb rendszeres nettó jövedelem, bevétel összege.

 

Saját jogon járó rendszeres pénzbeli ellátások: álláskeresési járadék összege; nyugdíj előtti álláskeresési segély összege; keresetpótló juttatás összege; képzési támogatás összege; foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege; rehabilitációs ellátás összege; nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás összege; időskorúak járadékának összege; ápolási díj összege.

Gyermekek után járó rendszeres juttatások: csecsemőgondozási díj (CSED) összege; gyermekgondozási díj (GYED) összege; gyermekgondozási segély (GYES) összege; gyermeknevelési támogatás (GYET) összege; családi pótlék összege; kapott gyermektartásdíj összege; árvaellátás összege.

VI.) Az elnyerhető támogatás mértéke

 1. a) Költséghozzájárulásra vonatkozó támogatás

A háztartásban élők havi, egy főre eső, megélhetésre fordítható bevétele, valamint a család egyéb szociális körülményei alapján az Alapítvány a költséghozzájárulás 25-75%-át támogatja, vagyis a Táborozó 75-25% önrészt fizet. A támogatás a tábor adott jelentkezési időszakban fizetendő költséghozzájárulásából számítódik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton elnyert támogatás a táborszervező Egyesület által nyújtott kedvezményekkel (Diák kedvezmény, KÖSZI tagsági kedvezmény) nem vonható össze! Ezek alapján a pályázaton elnyert támogatás csökken az Egyesület által nyújtott kedvezmény összegével.

 1. b) Utazási költségre vonatkozó támogatás

Utazási költségre vonatkozó támogatást a Táborozó lakhelye és a vonat / távolsági busz budapesti végállomása közötti útszakasz 70 km-t meghaladó részére lehet igényelni. 

Példák:

 • Amennyiben a Táborozó lakhelye 120 km-re esik Budapest - Déli pályaudvartól, akkor 50 km-es távra (120-70=50) lehet támogatást igényelni.
 • Amennyiben a Táborozó lakhelye 250 km-re esik Budapest - Népliget autóbusz-állomástól, akkor 180 km-es távra (250-70=180) lehet támogatást igényelni.
 • Amennyiben a Táborozó lakhelye 30 km-re esik Budapesttől (vagyis kevesebb mint 70 km-re), akkor nem lehet támogatást igényelni.

A támogatást az Alapítvány a közösségi közlekedéssel történő utazás tanulókra vonatkozó árából számítja, figyelembe véve, hogy a menetjegynek a Táborozó lakhelye és a budapesti vasúti vagy buszpályaudvar közötti legrövidebb távolságra kell vonatkoznia.

A támogatás mértéke a támogatott útszakasz menetdíjának 100%-a.

Támogatható díjtételek:

 • Vonat- vagy távolságibusz-jegy
 • 2. osztályú menetjegy
 • Gyorsvonati pótjegy

Nem támogatható díjtételek:

 • Vasúti bérlet / távolságibusz-bérlet
 • IC-pótjegy
 • 1. osztályú menetjegy
 • Budapesten belüli közlekedés díja

VII.) A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be magánszemélyek, valamint azok a szervezetek, iskolák, akik gyermekekkel, ifjúsággal foglalkoznak. 

VIII.) A pályázat benyújtása

 1. a) Benyújtás időszaka 
 1. április 15-től a keret kimerüléséig, de legkésőbb az adott tábor végső jelentkezési határideje előtti 7. napig folyamatosan.
 1. b) Benyújtás módja, menete

Elektronikus Pályázati adatlap kitöltése.
A Pályázati adatlap elérhető a jelen pályázati kiírás alatti "Jelentkezem a 2024. nyári Kincskereső pályázatra" feliratú gombra kattintva.

IX.) A pályázat érvényessége

A pályázat akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben a Pályázó kitöltötte az elektronikus Pályázati adatlapot. 

X.) A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálása folyamatos. Az érvényes pályázat benyújtásától számított 5 napon belül értesítést kap a Pályázó az eredményről.

Kérjük a Pályázókat, hogy a táborba való jelentkezéskor a befizetési határidőknél vegyék figyelembe a pályázat elbírálásának időtartamát. 

A pályázat elbírálása során az Alapítvány bekérheti a Pályázótól a háztartás bevételeit, kiadásait, illetve a családi helyzetet igazoló dokumentumot (pl. jövedelemigazolás, bankszámlakivonat, háztartásban élő személyek számának igazolása stb.) a jogosultság alátámasztására. Ezeket a dokumentumokat a pályázat benyújtásakor nem kell csatolni, kizárólag akkor kell elküldeni, ha ezt az Alapítvány kéri.

XI.) A támogatás folyósításának módja

 1. a) Költséghozzájárulásra vonatkozó támogatás

A költséghozzájáruláshoz nyújtott támogatást az Alapítvány a táborszervező Egyesület részére átutalja, miután a Pályázó befizette önrészét.

 1. b) Utazási költségre vonatkozó támogatás

Az utazási költséghez nyújtott támogatást az Alapítvány a Pályázó, illetve Táborozó részére a tábor helyszínén téríti meg.

Utazási költséghez támogatást az Alapítvány kizárólag a Táborozó nevére kiállított számla ellenében nyújt.

XII.) A pályázat kiírójának adatai

Név: Szívvel-Lélekkel a Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
Bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság, 11050
Adószám: 18026504-1-41
Székhely: 1025 Budapest, Kavics utca 10.
Kapcsolattartó: Sándor Judit
Telefon: +36 20 412 1511
E-mail: info@szivvellelekkelalapitvany.hu
Internet: www.szivvellelekkelalapitvany.hu

Jelentkezem a Kincskereső pályázatra
Tovább az aktuális pályázati kiírásra