Jelentkezés előtt kérjük, feltétlenül olvassa el az alábbi pályázati felhívást, illetve jelentkezzen a megfelelő táborra a www.koszi.net oldalon!


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KINCSKERESŐ pályázat
kedvezményes gyermek- és ifjúsági táborozásra
2017. ősz


A Szívvel-Lélekkel a Gyermekekért és Fiatalokért (SZIVI) Alapítvány pályázatot hirdet kedvezményes táborozásra 2017 őszén általános és középiskolásoknak.

I.) A Szívvel-Lélekkel a Gyermekekért és Fiatalokért (SZIVI) bemutatása

Az Alapítvány célja olyan közösségi színteret teremteni fiatalok számára, amely hozzájárul személyiségük, készségeik és kompetenciáik fejlesztéséhez, ismereteik bővüléséhez. Ezen felül hozzájárulni a fenti célkitűzéseket megvalósító, szakmailag, módszertanilag felkészült animátorok, szakemberek és önkéntesek számának növekedéséhez és képzésükhöz. Végül az Alapítvány célja minél több gyermeket és fiatalt elérni a fenti célkitűzésekkel szociális, anyagi és társadalmi hátterüktől függetlenül, és ehhez anyagi forrást teremteni.

II.) A pályázat célja

Támogatások nyújtásával elérhetővé tenni a rászoruló fiatalok táborozását.

III.) A pályázható táborok bemutatása

16. KÖSZI Nyomkereső készségfejlesztő tábor
Piliscsaba, 2017. október 27-30. (négy nap, három éjszaka teljes ellátással)

A KÖSZI Nyomkereső egy olyan egyedülálló készségfejlesztő tábor, ahol a szabadidő hasznos és élményszerű eltöltésén, illetve a fiatalok személyiségének és készségeinek gazdagításán túl, életkorukhoz igazítva számos szórakoztató programot is kínálunk számukra. Az agyat és kreativitást pallérozó programokon kívül helyet kap táborunkban egy őszi kirándulás, mozgásra serkentő akadályverseny és métázás, valamint szerepjáték és más csapatos vetélkedők is.

Ajánlott korosztály: 5-12. osztályosok
Támogatás nélküli költséghozzájárulás: 17.000 - 25.500,- Ft a jelentkezés időpontjától függően.
Bővebb információ a táborról a szervezők honlapján: www.koszi.net

IV.) Az elnyerhető támogatás jellege

A pályázaton a tábor költséghozzájárulásához, illetve az utazási költségekhez lehet támogatást nyerni a rászorultság mértékének függvényében.

V.) Támogatásra való jogosultság

Támogatásra jogosult az a Táborozó, akinek esetében a közös háztartásban élők havi, egy főre eső, megélhetésre fordítható bevétele nem éri el a 2017. évi nettó minimálbér összegét, vagyis fejenként havi nettó 84.886,- Ft-ot.

A Kincskereső pályázatot az Alapítvány csak általános és középiskolásoknak írja ki.

Fogalmak meghatározása jelen pályázat tekintetében:

Közös háztartásban élők: Életvitelszerűen (közös lakásban), gazdasági közösségben (jövedelmeiket közös célra használva) együtt élő házastárs, élettárs, szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is, illetve a háztartásban élő más rokont is.

Megélhetésre fordítható bevétel: Az egy háztartásban élők havi bevételei csökkentve a nem megélhetésre fordított rendszeres havi kiadásaikkal.

Havi bevétel:

 • Saját jövedelem
 • Saját jogon járó rendszeres pénzbeli ellátások
 • Gyermekek után járó rendszeres pénzbeli juttatások

Nem megélhetésre fordított rendszeres havi kiadás:

 • Albérleti díj (nem saját tulajdonú lakás esetén)
 • Lakáshitel törlesztőrészlete
 • Gyógyszerekre, ápolására fordított összeg (amennyiben él a családban tartósan beteg, illetve fogyatékos személy)

Saját jövedelem: munkaviszonyból származó nettó jövedelem, illetve táppénz összege; vállakozásból származó nettó jövedelem összege; értékpapírból, bankbetétből származó nettó jövedelem összege; ingatlan bérbeadásából származó nettó jövedelem összege; egyéb rendszeres passzív jövedelem nettó összege; ösztöndíj nettó összege; bármilyen egyéb rendszeres nettó jövedelem, bevétel összege.

Saját jogon járó rendszeres pénzbeli ellátások: álláskeresési járadék összege; nyugdíj előtti álláskeresési segély összege; keresetpótló juttatás összege; képzési támogatás összege; foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege; rehabilitációs ellátás összege; nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás összege; időskorúak járadékának összege; ápolási díj összege.

Gyermekek után járó rendszeres juttatások: csecsemőgondozási díj (CSED) összege; gyermekgondozási díj (GYED) összege; gyermekgondozási segély (GYES) összege; gyermeknevelési támogatás (GYET) összege; családi pótlék összege; kapott gyermektartásdíj összege; árvaellátás összege.

VI.) Az elnyerhető támogatás mértéke

a) Költséghozzájárulásra vonatkozó támogatás

A háztartásban élők havi, egy főre eső, megélhetésre fordítható bevétele, valamint a család egyéb szociális körülményei alapján az Alapítvány a költséghozzárjárulás 25-75%-át támogatja, vagyis a Táborozó 75-25% önrészt fizet.

A költséghozzájárulásra vonatkozó támogatás a tábor adott jelentkezési időszakban fizetendő költséghozzájárulásból számítódik.

A Táborozó által fizetett önrészeket a tábor “Tétova Teknős” elnevezésű jelentkezési időszakának végéig áll módjában fogadni a táborszervező Egyesületnek. A “Lomha Lajhár” elnevezésű jelentkezési időszakban csak akkor fizethető kedvezményes önrész a táborszervező Egyesületnek, ha az Alapítvány meghosszabbítja a pályázat benyújtásának időszakát a "Lomha Lajhár" jelentkezési időszak végéig.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton elnyert támogatás a táborszervező Egyesület által nyújtott kedvezményekkel (Csoportos kedvezmény, Testvérkedvezmény, KÖSZI Nagykövet kedvezmény) nem vonható össze. Ezek alapján a pályázaton elnyert támogatás csökken az Egyesület által nyújtott kedvezmény összegével.

b) Utazási költségre vonatkozó támogatás

Utazási költségre vonatkozó támogatást a Táborozó lakhelye és a vonat / távolsági busz budapesti végállomása közötti útszakasz 70 km-t meghaladó részére.
Példák:

 • Amennyiben a Táborozó lakhelye 120 km-re esik Budapest - Déli pályaudvartól, akkor 50 km-es távra (120-70=50) lehet támogatást igényelni.
 • Amennyiben a Táborozó lakhelye 250 km-re esik Budapest - Népliget autóbuszállomástól, akkor 180 km-es távra (250-70=180) lehet támogatást igényelni..
 • Amennyiben a Táborozó lakhelye 30 km-re esik Budapesttől (vagyis kevesebb mint 70 km-re), akkor nem lehet támogatást igényelni.

A támogatást az Alapítvány a közösségi közlekedéssel történő utazás tanulókra vonatkozó árából számítja, figyelembe véve, hogy a menetjegynek a Táborozó lakhelye és a budapesti vasúti vagy buszpályaudvar közötti legrövidebb távolságra kell vonatkoznia.

A támogatás mértéke a támogatott útszakasz menetdíjának 100%-a.

Támogatható díjtételek:

 • 2. osztályú menetjegy
 • Gyorsvonati pótjegy

Nem támogatható díjtételek:

 • Vasúti bérlet / távolsági autóbusz-bérlet
 • IC-pótjegy
 • 1. osztályú menetjegy
 • Budapesten belüli közlekedés

VII.) A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be magánszemélyek, valamint azok a szervezetek, iskolák, akik gyermekekkel, ifjúsággal foglalkoznak.

VIII.) A pályázat benyújtása

a) Benyújtás időszaka

Pályázat benyújtható 2017. augusztus 20-tól a KÖSZI Nyomkereső tábor “Tétova Teknős” elnevezésű jelentkezési időszakának végéig, illetve a keret kimerüléséig folyamatosan. Elegendő maradványösszeg rendelkezésre állása esetén az Alapítvány meghosszabbíthatja a pályázat benyújtásának időszakát a tábor "Lomha Lajhár" elnevezésű jelentkezési időszakának végéig.

b) Benyújtás módja, menete

Elektronikus Pályázati adatlap kitöltése
A Pályázati adatlap elérhető a www.szivvellelekkelalapitvany.hu oldalon a Kincskereső pályázat menüpontja alatt.

IX.) A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálása folyamatos. Az érvényes pályázat benyújtástól számított 5 napon belül értesítést kap a Pályázó az eredményről.

A pályázat elbírálása során az Alapítvány bekérheti a Pályázótól a háztartás bevételeit, kiadásait, illetve a családi helyzetet igazoló dokumentumot (pl. jövedelemigazolás, bankszámlakivonat, háztartásban élő személyek számának igazolása stb.) a jogosultság alátámasztására. Ezeket a dokumentumokat a pályázat benyújtásakor nem kell csatolni, kizárólag akkor kell elküldeni, ha ezt az Alapítvány kéri.

X.) A támogatás folyósításának módja

a) Költséghozzájárulásra vonatkozó támogatás

A költséghozzájáruláshoz nyújtott támogatást az Alapítvány a táborszervező Egyesület részére átutalja, miután a Pályázó befizette önrészét.

b) Utazási költségre vonatkozó támogatás

Az utazási költséghez nyújtott támogatást az Alapítvány a Pályázó, illetve Táborozó részére a tábor helyszínén téríti meg.

Utazási költséghez támogatást az Alapítvány kizárólag a Táborozó nevére kiállított számla ellenében nyújt.

XI.) A pályázat kiírójának adatai

Név: Szívvel-Lélekkel a Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
Bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság, 11050
Adószám: 18026504-1-41
Székhely: 1025 Budapest, Kavics utca 10.
Telefon: 06-20/824-9044
E-mail: info@szivvellelekkelalapitvany.hu
Internet: www.szivvellelekkelalapitvany.hu